Menighetsblad

Menighetsbladet kommer ut 4 ganger i året. Mars, juni, september og november. Hvis du ønsker å bidra med saker eller har tips til aktuelle temaer, ta kontakt med daglig leder. Redaksjonen består av designansvarlig Maria Skretting, journalist Åsfrid Sellevold og Torgrim Bødalen som er redaktør.