Givertjeneste / gaver

Som Guds medarbeidere er vi kalt til å forberede jorda; pløye, harve, gjødsle, så og vanne. Vi er kalt til å ta initiativ, forberede, bearbeide og legge til rette for gode og inkluderende fellesskap. For oss er det også viktig i gi rom for tvil og de mange kritiske spørsmål som ungdommene har. Vi ber om at barn og unge skal vokse i troen på Jesus og bli trygge på seg selv i møte med voksenlivet. Derfor er vi takknemlige over at nettopp det skjer i vårt ungdomsarbeid.

I 1. Kor.15.58 står det: «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves».

I dag lønner menigheten en 80% stilling og vi bruker både givertjenesten, offer, gaver og basarinntekter for å dekke lønns-kostnadene.

Simon Wallem Dahl jobber som ungdomsprest og lønnes 80% av menigheten (givertjenesten) og 20% av trosopplæringsmidler. Han har ansvar ungdomsklubben Relation, ungdomsgudstjeneste, Revelation, en gang i måneden, husfellesskap for ungdom, ungdomsråd og ledertrening for å nevne noe. Vi ber om at barn og unge skal vokse i troen på Jesus og bli trygge på seg selv i møte med voksenlivet. For oss er det også viktig å gi vi rom for tvil og de mange kritiske spørsmål som ungdommene har.

Selv om givertjenesten går til å dekke lønn til ansatte, genererer midlene også mange frivillige medarbeidere. Så det er ikke snakk om frivillige eller ansatte, men begge deler. I tillegg har vi bønnetjenesten som er selve bærebjelken i arbeidet.

Litt om gaver med skattefradrag

Den norske kirke er godkjent som mottaker for “gaver med skattefradrag”. Vi rapporterer inn slike gaver ved enden av hvert år. For at din gave skal bli godkjent  følgende kriterier møtes:

  • Gaven må være gitt som en del av din givertjeneste eller tydelig merkes at det er en gave det ønskes skattefradrag for
  • Gaven må være på over 500 kr totalt iløpet av året.
  • Vi må ha ditt personnummer for at dette skal komme inn riktig på selvangivelsen din
  • Maksimalt fradrag for 2021 er 50 000,- kr pr giver.
  • Du får da fradrag for 22% av innbetalt gave, dvs hvis du gir kr 10000,- vil du få kr 2200,- tilbake av staten ved beregning av skatten.

Har du gitt over maksimalbeløpet på ett år? Da kan du skrive overskridende på ektefelle eller annet familiemedlem. Ta kontakt med oss om du ønsker informasjon om dette.

Slik starter du fast givertjeneste:
– Opprett et fast trekk i din egen nettbank med ønsket beløp
– Bruk kontonummer 3250 55 56800 – SpareBank 1 SR-Bank
– Merk innbetalingen med giverens navn
– Send en e-post eller ring til menighetkontoret med ditt personnummer dersom du ønsker skattefradrag for giverbeløp

Enkelt gaver:
Bruk kontonummer 3250 60 25817 – SpareBank 1 SR-Bank
Vipps: 636051
– Merk innbetalingen med giverens navn
– Send en e-post eller ring til menighetkontoret med ditt personnummer dersom du ønsker skattefradrag for giverbeløp

Søndagens offer:
Vipps: 123976

For spørsmål rundt givertjeneste og gaver ta kontakt med daglig leder