Menighetsråd

Vi har 6 valgte medlemmer i rådet. Soknepresten er også medlem i kraft av sin stilling. Daglig leder fungerer som sekretær for rådet. 1. varamedlem møter fast på møtene.

Lura menighetsråd har 10 møter hvert år. Det er månedlig i sesongen, med opphold i sommerferien. Rådet behandler egne forberedte saker, samt saker som kommer inn fra medlemmene i menigheten.

Ta gjerne kontakt med rådet gjennom daglig leder/sekretær eller via en av medlemmene.

Menighetsrådet 2023-2027

Medlem

 1. Karl Skretting                                                Leder
 2. Kamilla Knapskog Helgesen                       
 3. Martin Ravnås                                               Håholen bhg
 4. Nina Merete Bråthen Nybø                        Nestleder
 5. June Anda Alne                                             Fellesrådet
 6. Espen Hjorth Horseng                                

Varamedlem

 1. Geir Barkved                                                 
 2. Celma Regina Hellebust                              
 3. Johannes Sørvang                                        
 4. Ingrid Eikeland                                                  

Søknad om overføring av soknetilknytning

Biskopen kan etter søknad fra et medlem samtykke i at dette får sin tilknytning overført til et annet sokn enn det vedkommende er bosatt i. Biskopen kan samtykke i at et medlem beholder valgbarheten i et sokn ut valgperioden, selv om vedkommende flytter eller får sin tilknytning overført. Kirkeordningen § 6 annet ledd

 • Det går an å søke om overføring av soknetilknytning for en avgrenset periode eller å søke overføring uten en sluttdato.
 • Overføringen blir stående til fastsatt sluttdato selv om man flytter. Hvis man ønsker tilbakeføring til bostedssoknet, kan man gi beskjed til kirkekontoret i det soknet der man bor.
 • Hvis søknaden innebærer overføring til et annet bispedømme, sendes søknaden til biskopen i det bispedømmet man ber om overføring til.

Søknaden sendes på e-post til stavanger.bdr@kirken.no