Menighetsråd

Lura menighetsråd ble valgt i 2019 og skal sitte til 2023. Vi har 6 valgte medlemmer i rådet. Soknepresten er også medlem i kraft av sin stilling. Daglig leder fungerer som sekretær for rådet. 

Lura menighetsråd har møter ca 8-9 ganger hvert år. Det er månedlig i sesongen, med opphold i sommerferie og rundt juleferie. Rådet behandler egne forberedte saker, samt saker som kommer inn fra medlemmene i menigheten.

Ta gjerne kontakt med rådet gjennom daglig leder/sekretær eller via en av medlemmene.

Menighetsrådet 2023-2027 (ikke konstituert)

Medlem

 1. Karl Skretting                                                 391 stemmer
 2. Kamilla Knapskog Helgesen                        381 stemmer
 3. Martin Ravnås                                               373 stemmer
 4. Nina Merete Bråthen Nybø                        361 stemmer
 5. June Anda Alne                                              340 stemmer
 6. Espen Hjorth Horseng                                 339 stemmer

Varamedlem

 1. Geir Barkved                                                  332 stemmer
 2. Celma Regina Hellebust                               313 stemmer
 3. Johannes Sørvang                                         319 stemmer
 4. Ingrid Eikeland                                                   1  stemme

(*1) Leder, (*2) Nestleder, (*3) Medlem fellesrådet, (*4) Varamedlem fellesråd,

(*5) Medlem styret i Håholen bhg. (*6) Varamedlem styret i Håholen bhg.

Mengihetsrådet 2019-2023

Karl Skretting, leder

Camilla Osmundsen, nestleder

Anvor Stokka

Espen Hjorth Horseng

Gerd Irene Sønderland

Olaus Sønderland

Wilhelm Klüver (1. varamedlem)

Arne Thomas Haaland

Rune Anda

Geir Barkved

Jan Hiim

Søknad om overføring av soknetilknytning

Biskopen kan etter søknad fra et medlem samtykke i at dette får sin tilknytning overført til et annet sokn enn det vedkommende er bosatt i. Biskopen kan samtykke i at et medlem beholder valgbarheten i et sokn ut valgperioden, selv om vedkommende flytter eller får sin tilknytning overført. Kirkeordningen § 6 annet ledd

 • Det går an å søke om overføring av soknetilknytning for en avgrenset periode eller å søke overføring uten en sluttdato.
 • Overføringen blir stående til fastsatt sluttdato selv om man flytter. Hvis man ønsker tilbakeføring til bostedssoknet, kan man gi beskjed til kirkekontoret i det soknet der man bor.
 • Hvis søknaden innebærer overføring til et annet bispedømme, sendes søknaden til biskopen i det bispedømmet man ber om overføring til.

Søknaden sendes på e-post til stavanger.bdr@kirken.no