Menighetsråd

Lura menighetsråd ble valgt i 2019 og skal sitte til 2023. Vi har 6 valgte medlemmer i rådet. Soknepresten er også medlem i kraft av sin stilling. Daglig leder fungerer som sekretær for rådet. 

Lura menighetsråd har møter ca 8-9 ganger hvert år. Det er månedlig i sesongen, med opphold i sommerferie og rundt juleferie. Rådet behandler egne forberedte saker, samt saker som kommer inn fra medlemmene i menigheten.

Ta gjerne kontakt med rådet gjennom daglig leder/sekretær eller via en av medlemmene.

Mengihetsrådet 2019-2023

Gerd Irene Sønderland, leder

Karl Skretting, nestleder

Anvor Stokka

Espen Hjorth Horseng

Camilla Osmundsen

Ingrid Bamrud Gustavsen

Olaus Sønderland (1. varamedlem)

Wilhelm Klüver

Arne Thomas Haaland

Rune Anda

Geir Barkved

Jan Hiim

Protokoller

Årsrapporter