followme

Lura kirke er en av rundt 30 menigheter som er med i followme, et lederoppfølgningsnettverk. followme samler ungdommer fra ulike menigheter i et større kristent fellesskap. Nettverket følger opp lederne og gir dem erfaring, lederkunnskap og gode minner for livet!

Vi har god erfaring med followme, og har nå vært med i fellesskapet i flere år. Ungdommene blir engasjert og får mange nye venner, gode opplevelser og nyttige erfaringer. En gang i året drar vi på konferanse med alle de andre menighetene, og får en helg full av inspirasjon, aktivitet og glede!

followme er en del av NMSU, og du kan lese mer om followme her.

Vil du bli med i followme? Ta kontakt med Simon, ungdomsprest!

Info om followme Training her:

Påmelding followme Training 2024/2025: