Lura kirkekor

Lura kirkekor har totalt 37 medlemmer, og ønsker gjerne at flere stemmer skal stemme i! Koret har øvelser ca. annenhver tirsdag og deltar ellers på noen gudstjenester samt egne konserter. Det er et godt sosialt og humørfylt miljø rundt korøvelsene, og hver gang har én eller flere ansvar for kaffe/te samt noe å spise.

Korets dirigent er kantor Viggo Fagerjord