Konfirmant

Velkommen som konfirmant i Lura kirke – det året du går i 9. klasse! Alle 8. klassinger som er medlemmer hos oss får en invitasjon i posten våren i 8. klasse. Men konfirmasjon i Lura kirke er åpent for alle som vil, man må ikke bo i Lura menighet for å være konfirmant hos oss.
Påmelding er innen 16. juni 2024

Se informasjon om konfirmantopplegget vårt i invitasjonen for konfirmantåret 2024/2025

VIKTIG: Det står feil dato for konfirmantleir i invitasjonen, riktig dato er 1.-3. november

Påmelding

Påmelding skjer via skjemaet under. Betaling skjer ved påmelding, enten ved kort, vipps eller faktura. Skulle det være vanskelig å betale trykk faktura, og send en mail til lura.sandnes@kirken.no, så ordner vi dette. Husk å sjekke at det er konfirmantens navn, tlf.nr, osv. som står under deltakerinformasjon. Kontaktinformasjon til foresatte er i et senere felt. I skjemaet velger man også ønsket konfirmasjonsdato. I utgangspunktet får alle den datoen de ønsker, men klokkeslettet kan variere.

Ta gjerne kontakt med Simon, ungdomsprest ved spørsmål
Tlf.:476 68 779
Epost: sd762@kirken.no

KONFIRMANT?

Lura menighet inviterer deg til et år der du kan:
• Bli kjent med nye mennesker i et kristent fellesskap.
• Være med i en gruppe med andre som deler din interesse.
• Være med på konfirmantweekend.
• Få lære mer om Jesus og den kristne tro.
• Snakke om kristen tro og gjøre kristen tro.
• Bli kjent med kirken og i kirken.
• Delta på gudstjenester.
• Engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet.
• Snakke med en voksen ved starten av året for å kunne være med å påvirke konfirmasjonstiden din. Vi er også tilgjengelig hele året.

Konfirmasjonsdatoer:

2025: lørdag 3. mai og søndag 4. mai.

2026; lørdag 2. mai og søndag 3. mai

2027: lørdag 1. mai og søndag 2. mai