Konfirmant

Velkommen som konfirmant i Lura kirke – det året du går i 9. klasse! Alle 8. klassinger som er medlemmer hos oss får en invitasjon i posten våren i 8. klasse. Påmelding til konfirmantopplegget er før sommerferien.

Konfirmasjonsdatoer:

  • 2021: lørdag 11. september og søndag 12. september
  • 2022: lørdag 30. april, lørdag 7. mai og søndag 8. mai
  • 2023: lørdag 29. april, søndag 30. april og lørdag 6. mai

KONFIRMANT? Lura menighet inviterer deg til et år der du kan:

• Bli kjent med nye mennesker i et kristent fellesskap.

• Være med i en gruppe med andre som deler din interesse.

• Være med på konfirmantweekend.

• Få lære mer om Jesus og den kristne tro.

• Snakke om kristen tro og gjøre kristen tro.

• Bli kjent med kirken og i kirken.

• Delta på gudstjenester.

• Engasjere deg i kirkens arbeid for miljø og solidaritet.

• Snakke med en voksen ved starten av året for å kunne være med å påvirke konfirmasjonstiden din. Vi er også tilgjengelig hele året.

ULIKE GRUPPER – DITT VALG!

Det er viktig for oss at du selv får være med å bestemme hvordan deler av konfirmantåret ditt skal være. Derfor tilbyr vi hvert år ulike grupper du kan velge mellom ved påmelding. På høsten vil du få et eget semesterprogram for din gruppe.

Se informasjon om konfirmantopplegget vårt i invitasjonen for konfirmantåret 2020/2021.