Barn

Barnearbeid er noe av det viktigste en kirke driver med, synes vi. Derfor blir barn i alderen 0-18 år invitert til ulike trosopplæringstiltak og aktiviteter i kirken.