Speider

Speideren er et aktivitetstilbud for barn og unge i alle aldrer. Vi skaper minner for livet gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring. I KFUK-KFUM-speiderne kan barn, unge og voksne utvikle seg som hele mennesker med ånd, sjel og kropp.

Det er med stor glede at vi i Lura kirke 22. januar 2024 starter opp med Familiespeiding. Vi samles 2. hver mandag (partallsuker) kl. 17.00 – 18.30

Kontaktperson
Oddbjørn Sørseth (Gruppeleder Lura KFUK KFUM)
E-post: os@lyse.no
Mobil: 475 10 001