followme Training

Har du lyst til å bli en del av verdens beste gjeng?

followme Training er et ledertreningsopplegg for 10. klasse. Opplegget varer gjennom hele skoleåret, med noen samlinger i semesteret, de fleste samlingene er sammen med de andre ungdommene i followme Lura, og så blir det noen samlinger for bare followme Training. Ungdommene lærer mer om tro og det å være leder i kirken. De får også bli med på mye gøy, som konfirmantleir og andre aktiviteter i kirken vår.

Ungdomsarbeidet vårt er helt avhengige av frivillige ungdomsledere. Som leder blir du en del av vårt større lederfellesskap og followme. Det er viktig for oss at ledere får gjøre oppgaver de liker og synes at de er flinke til, derfor har vi ulike team som lederne kan være med i. Her får de utvikle sine interesser, evner og egenskaper.

Ta kontakt med ungdomsprest Simon Wallem Dahl