follow me

Lura kirke er en av 14 menigheter som er med i follow me, et lederoppfølgningsnettverk. follow me samler ungdommer fra ulike menigheter i et større kristent fellesskap. Nettverket følger opp lederne og gir dem erfaring, lederkunnskap og gode minner for livet!

Vi har god erfaring med follow me, og har nå vært med i fellesskapet i flere år. Ungdommene blir engasjert og får mange nye venner, gode opplevelser og nyttige erfaringer. En gang i året drar vi på konferanse med alle de andre menighetene, og får en helg full av inspirasjon, aktivitet og glede!

Film fra konferansen som ble holdt i Sunde kirke i august 2020

meld deg på follow me training: