Utleie

Utleiepriser Lura kirke fra 2. januar 2023

 Pris
 Leie av kirkestue med hovedkjøkken (70 personer)                                                          kr. 2 500
 Leie av klasserom med kjøkken (30 personer) kr. 2 500
 Leie av klasserom med kjøkken til dåpsselskap (30 personer) kr. 1 500
 Leie av hovedkjøkken i tillegg til lokale i kjeller kr. 500
 Leie av kirkerom (300 personer) kr. 3 000
 Leie av kirkerom til konserter kr. 3 000 + 15% av billettinntekter (minimum kr. 1000,-)

Ta kontakt med daglig leder på telefon 489 97 140 eller lura.sandnes@kirken.no for spørsmål og booking.
Kirkestuen har piano, projektor og enkelt lydanlegg. Tekniske fasiliteter i andre rom på forespørsel.