Utleie

Utleiepriser Lura kirke fra 16. januar 2021

 Pris
 Leie av kirkestue med hovedkjøkken                                                           kr. 2 500
 Leie av lokale i kjelleren med kjøkken kr. 3 000
 Leie av hoved kjøkken i tillegg til lokaler i kjeller kr.    500
 Leie av klasserom til dåpsselskap kr. 1 500
 Leie av kirkerom kr. 3 000
 Leie av kirkerom til konserter kr. 3 000 + 15% av billettinnteker (minimum kr. 1000,-)

Ta kontakt med daglig leder på telefon 489 97 140 eller lura.sandnes@kirken.no for spørsmål og booking.