Barnekor

Tirsdag, 23. august starter vi endelig opp barnekor igjen i Lura kirke! Vi har fått med oss Ragnhild Agathe Zetterstrøm på laget for å være dirigent og korleder, og hun vil lede barnekoret sammen med vår kantor, Viggo. Vi gleder oss til å presentere et barnekor-tilbud av
høy kvalitet! Målet er at barnekoret skal bli en viktig del av det musikalske uttrykket i gudstjenestene i Lura kirke, og koret vil etter hvert delta på de fleste familiegudstjenester i kirka. Vi håper dette blir et solid løft for både barnearbeidet og for gudstjenestene i Lura kirke! Koret vil starte som et tilbud for barn fra 4 år og oppover, fordelt på tre grupper.

Spre gjerne ordet om våre nye tilbud til alle barn i aktuell alder!

Første øvelse blir 23. august.

17.30-18.00 4 år tom. 1. klasse
18.00-19.00 2. klasse og oppover.