Søndagsskole

Søndagsskole er en type samlinger hvor det foregår trosopplæring, først og fremst gjennom formidling av bibelfortellinger. Søndagsskolen holdes samtidig som gudstjenesten (dvs. søndager kl 11:00).

Høsten 2021 ser det dessverre ikke ut til at det blir søndagsskole i Lura kirke. Det har vært lite oppmøte det siste året, vi sliter med å få nok ledere og på grunn av koronasituasjonen har vi vært nedstengt i perioder.