Søndagsskole

Søndagsskole er en type samlinger hvor det foregår trosopplæring, først og fremst gjennom formidling av bibelfortellinger. Søndagsskolen holdes samtidig som gudstjenesten (dvs. søndager kl 11:00).

På grunn av koronasituasjonen er det enda usikkert når vi får starte opp med søndagsskole igjen.
Mer info vil komme etterhvert som vi vet mer!