Kirkeringene

I Lura menighet er det to kirkeringer; Håholen og Kongleringen, som samles en gang i måneden. Kirkeringene har gjennom mange år gitt både økonomiske og praktiske bidrag til menighetsarbeidet og til misjonsprosjektet. Kontaktperson: Kirsten Martinsen (988 17 598)