Barneskole


1. klasse -Skolestartsmarkering

Søndag før skolestart i august er de som skal begynne i 1. klasse invitert til en gudstjeneste foran denne store hendelsen i livet. Påmelding for årets skolestartere finner du her!

1. klasse -Tretoppen

Klubb torsdagskvelder over fire uker for 1. klassinger på tidlig vinter.

1. – 3. klasse -Frihetsfredag

Fredag midt i november er det planleggingsdag og skolefri. 

Da inviteres alle på 1. til 3. trinn til en aktivitetsdag ute fra ni til tri.


2. klasse -Høsttakk

Tre torsdager er alle 2. klassinger velkommen til et opplegg ute. Datoer høsten 2022: 29. september, 6. oktober og 20. oktober.

Søndag 23. oktober deltar de også på høsttakkefestgudstjenesten.


3. klasse -Tårnagenthelg

Lørdag og søndag en gang på nyåret er alle 3. klassinger velkommen til å bli med som agenter i kirken og utforske den. 


4. klasse -Påske

To mandager før påske har 4. trinn gul fest og 50 leken med jakt på påskens mysterium i og rundt kirken.


5. klasse -På sporet

En lørdag på våren sendes 5. klassingene på sporet av Jesus, våre spor i tjeneste for Gud og andre, og andre menneskers spor i egne liv. 

Etter å ha vært på sporet i og rundt kirka hele lørdagen, blir deltakerne med på søndagsskolen dagen etter.


6. -7. klasse -Lys våken

I adventstiden annet hvert år (2021) inviteres 6. og 7. trinn til overnatting i kirken fra lørdag til søndag. 

Lys våken for andre mennesker og lys våken for Gud. Avsluttes med gudstjeneste på søndagen.

7. klasse -Kirkens bursdagsfest

Hele Kjellaren (5. til 7. trinn) inviteres av ungdommene i kirken 

til kirkens bursdagsfest en fredag før pinse.