Barneskole


1. klasse -Skolestartsmarkering

Søndag før skolestart i august er de som skal begynne i 1. klasse invitert til en familiegudstjeneste foran denne store hendelsen i livet.

Årets skolestartmarkering skjer søndag 11. august, og påmelding skjer til menighetspedagog på tlf. 90619107.

2. klasse -Høsttakk

I september og oktober vil det være tre samlinger for deg som går i 2. klasse. Sammen med jevnaldrende og trygge voksne får du glede deg over skaperverket ute i naturen. Søndag 20. oktober blir det KAOS-gudstjeneste med høsttakk, og det blir utdeling av «Bibelboka mi» til alle 2. klassinger.

Invitasjon med informasjon om påmelding kommer i posten til alle 2. klassinger på Lura som er døpt i Den norske kirke.

3. klasse -Tårnagenthelg

Lørdag og søndag en gang på nyåret er alle 3. klassinger velkommen til å bli med som agenter i kirken og utforske den. 

4. klasse -Påske

To mandager før påske har 4. trinn gul fest og 50 leken med jakt på påskens mysterium i og rundt kirken.

5. klasse -På sporet

En lørdag på våren sendes 5. klassingene på sporet av Jesus, våre spor i tjeneste for Gud og andre, og andre menneskers spor i egne liv. 

Etter å ha vært på sporet i og rundt kirka hele lørdagen, blir deltakerne med på søndagsskolen dagen etter.

6. -7. klasse -Lys våken

I adventstiden annet hvert år inviteres 6. og 7. trinn til overnatting i kirken fra lørdag til søndag. 

Lys våken for andre mennesker og lys våken for Gud. Avsluttes med gudstjeneste på søndagen.

7. klasse -Kirkens bursdagsfest

5. til 7. trinn inviteres av ungdommene i kirken 

til kirkens bursdagsfest en fredag før pinse.