Diakoni

Å være kirke er å være omsorgsfull og hjelpe medmennesker som trenger oss. Med Jesus som forbilde er det å drive diakoni (ordet «diakonia» er gresk og betyr å «gjøre tjeneste ved bordet», «stelle for», altså utøve omsorg) en naturlig følge av den store frelsertjenesten Jesus gjorde for oss. «Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.» Slik skriver apostelen Johannes i sitt første brev (1 Joh 4,11).

Gud bryr seg. Og vi skal bry oss om hverandre. Som Guds forlengede armer, er vi satt til å dele videre Guds kjærlighet med alle som kommer i vår vei.