Team

Ungdommene i kirken er med å bidrar på ulike måter i arbeidet vårt. I tillegg til å være et del av et større fellesskap er ungdommene også delt inn i ulike team, ut ifra egne interesser og ønske. Vi er helt avhengige av frivillige og er så takknemlige for hver ungdom som velger å bruke litt av sin tid i kirken vår. Hvert team har sin egen kontaktperson som kan kontaktes om man ønsker mer informasjon. Man kan også kontakte ungdomsprest Simon Wallem Dahl

Velkommen til gjengen vår!

Ungdomsarbeidet i Lura er helt fantastisk! Jeg blir alltid glad når jeg er her fordi jeg alltid blir møtt med et smil og godt humør!!

Einar (16)

Lovsang

Lovsangsteamet vårt har øvelser ca. hver tredje uke, og spiller på ungdomsgudstjeneste i kirka. Teamet bidrar også musikalt på ungdomsklubben, konfirmantleir og eventuelt andre arrangement og leirer i løpet av året.

Kontaktperson
Anne Skretting: 915 11 043

Under er høstens spilleliste. Sjekk den ut!

Relation

Ungdomsklubben vår arrangeres nesten hver eneste fredag kl. 20:00 i kirken. Det er ungdommene som planlegger og arrangerer temakvelder, sosiale kvelder og samlingene. Relation-teamet møtes ca. én gang i måneden, og har det veldig kjekt sammen!

Kontaktperson
Simon Wallem Dahl

Du kommer inn i et godt miljø, som kan snu dagen din totalt til det bedre!

Ingeborg (15), om relation

KRIK

På KRIK er alle velkomne til å delta i sport, lek og aktivitet. Ungdommene møtes noen fredager i semesteret i gymsalen ved Lura skole, og holder på til ungdomsklubben starter 20:00. KRIK styres av ungdommene selv.

Kontaktperson
Martin Ravnås, 959 34 118

Teknisk

Teknisk team er en viktig del av vårt ungdomsarbeid. De legger ned en stor innsats før, under og etter alle våre arrangement i kirken. Vi har mye bra utstyr, og våre teknikkere er dyktige og flinke. Vi har plass til fler, uansett erfaring!

Kontaktperson
Martin Ravnås, 959 34 118

Media og Sosiale Medier

Bilder og videoer er en stor del av vårt ungdomsarbeid. Både på snapchat, instagram og facebook oppdaterer vi jevnlig om hva vi holder på med og informasjon om kommende arrangement osv. Mediegruppen lærer mer om å ta bilder og film, klippe og redigere og deretter publisere. Er dette noe som interesserer deg også, er det bare å ta kontakt med oss!

Kontaktperson

Simon, ungdomsprest

Dekor

Dekorteamet er en gjeng med ungdommer som sørger for at lokalene våre er fint pyntet før et arrangement starter. De har blant annet vært med å designe og renovere vår nye kafé! Teamet pleier også ha litt ansvar for bønnevandringene, og ellers kreativt og skapende arbeid vi gjør.

Miljø

Miljøteamet er en gjeng som har ansvar for å ønske folk velkommen til våre aktiviteter, skape god stemning og spre godt humør! Vi ønsker at alle skal føle seg velkomne og inkludert i vår kirke!