Velkommen til

Lura kirke

tro, tilhørighet, tjeneste

Velkommen til

Lura kirke

tro, tilhørighet, tjeneste

Vel møtt til

Gudstjeneste

søndager 11.00