Velkommen til

Lura kirke

tro, tilhørighet, tjeneste

Velkommen til

Lura kirke

tro, tilhørighet, tjeneste

Vel møtt til

Gudstjeneste

hver søndag kl 11.00