Velkommen til

Lura kirke

tro, tilhørighet, tjeneste

Velkommen til

Lura kirke

tro, tilhørighet, tjeneste

Dessverre ingen

Gudstjeneste

inntil videre