Podcast

Prekenene fra de aller fleste av våre gudstjenester blir gjort tilgjengelige som podcast. Du finner dem her:

Når vi ikke kan samles til gudstjeneste i korona-tiden har vi laget flere andakter på film. Disse vil vi samle her: