Gudstjeneste

 

Å samles til gudstjeneste på «Herrens dag», på Jesu oppstandelsesdag søndag, er en tradisjon like gammel som den kristne kirke selv. Vi snakker altså om nesten 2000 år…

Søndagens gudstjeneste er menighetens hovedsamling, dens pulsslag. 

Den er stedet hvor fortid og nåtid møtes – alt i lyset av Guds fremtid. Med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus i sentrum.   

Målet for gudstjenesten i Lura kirke lyder:

«Gudstjenesten skal være et involverende møtested mellom Gud og mennesker der alle gudstjenestedeltakere er likeverdige. Gudstjenestelivet skal være preget av variasjon i form og innhold.»

Dette gjelder selvsagt alle former for gudstjenester, enten de feires på søndag eller andre dager. Guds rike er et annerledes rike, der alle bidrag har sin plass. Og når vi samles, feirer vi Guds nåde og kjærlighet i Kristus – som sprenger alle rammer. Gud tjener oss – og vi tjener Gud og hverandre.

Det er også viktig å være alminnelig kirkegjenger! Som menighetens hovedsamling, er søndagens gudstjeneste Lura menighets faste pulsslag. Vi er viktige og betyr noe for hverandre!