KRIK

Kristen Idrettskontakt, KRIK, er en kristen medlemsorganisasjon. Hovedmålgruppen er ungdom og unge voksne i aldersgruppen 13-26 år. KRIK har i dag ca 15 600 medlemmer (2019).

Lura kirke har et lokallag som samles noen fredager ved Lura skole sin gymsal noen fredager før Relation (18:00). KRIK er et lavterskel tilbud for tro og idrett, der alle ungdommer er velkommen til å delta i aktivitet og morro! Målet er å være et tilbud som er inkluderende, utrustende og fritt for presentasjonspress.

I løpet av et år arrangerer KRIK en hel rekke nasjonale leirer, kurs og arrangementer. Det pleier ofte være en liten gruppe fra Lura som blir med på disse!

Kontaktperson
Martin Ravnås, 959 34 118