Bønnesamling

Det er bønnesamling hver siste mandag i måneden i regi av diakoniutvalget. Bønnesamlingen foregår i kirkerommet. Bønnesamlingen innledes med et ord for dagen av Diakoni medarbeider, og en samtale om hva som ligger folk på hjertet. Vi ber så over de nevnte temaer, vi ber også fast for Byprestene og Crux sitt arbeid. Bønnepermen blir også brukt på den måten at alle kirkens tilbud og aktiviteter, ansatte i kirken og frivillige, institusjoner, skoler og barnehager i bydelen vår blir bedt for. Etter hver samling er det anledning til småprat over en kopp kaffe eller te.