Bønnesamling

Det er bønnesamling i kirkestuen hver mandag klokka 09:00 – 10:00. Hver siste mandag i måneden i regi av diakoniutvalget er det bønnesamlingen i kirkerommet. Bønnesamlingen innledes med et ord for dagen, og en samtale om hva som ligger folk på hjertet. Vi ber så over de nevnte temaer, vi ber også fast for Byprestene og Crux sitt arbeid. Bønnepermen blir også brukt på den måten at alle kirkens tilbud og aktiviteter, ansatte i kirken og frivillige, institusjoner, skoler og barnehager i bydelen vår blir bedt for. Etter hver samling er det anledning til småprat over en kopp kaffe eller te. Kontaktperson: Øyvind Skjefrås Alsaker (416 80 412)