0-5 år

0 år -Babysang

Hver onsdag er det Babysang for de minste barna på Byggeklossen. Kl. 10:30 går vi inn i klasserommet og synger kjente og nye sanger. Vi bruker rim, regler, kropp, pledd og såpebobler for å lage spennende bevegelser og stemninger. Etter sangstunden er det felles lunsj. Her serveres brødmat med godt pålegg sammen med kaffe, te og juice.

Byggeklossen/Babysang koster 50 kroner pr. barn pr. skoleår. Ingen påmelding, registrering ved oppmøte. Bare kom! 😁

0 år -Dåp

Barnedåpen er den vanligste form for dåp i vår kirke. Da er det barnets foreldre/foresatte som melder barnet til dåp. Et par uker før avholdes dåpssamtale ved den lokale presten. Den som bærer barnet, blir spurt om navnet på barnet og om de ønsker at han eller hun skal døpes. Er man fylt 15 år og ikke døpt som barn, kan man selv bestemme om man ønsker å bli døpt. Da svarer man selv på de spørsmål som blir stilt ved døpefonten.

1 år -Byggeklossen

Hver onsdag fra kl. 9:30 til 13:00 er det Byggeklossen i kjelleren i kirken. Her leker barna, og de voksne bygger nettverk. Vi har sang, andakt, lek, samtaler, formingsaktiviteter og et felles måltid. Byggeklossen har eksistert i flere år, og mange har startet gode vennskap her.

Byggeklossen/Babysang koster 50 kroner pr. barn pr. skoleår. Ingen påmelding, registrering ved oppmøte. Bare kom! 😁

2-3 år -Sommerfest

En lørdag i mai/juni inviteres alle to- og treåringer til sommerfest. Da er det aktiviteter knyttet til en bibelfortelling inne i kirken, og grilling ute. Alle barna får også utdelt en gave. Her møtes mange familier til hyggelig treff og sosialt samvær. Påfølgende søndag er det familiegudstjeneste.

Invitasjon med informasjon om påmelding kommer i posten til alle 2- og 3-åringer på Lura som er døpt i Den norske kirke.

4 år -Fireårsklubb

Mer info kommer snart