Revelation

Vi har som mål å skape et trygt fellesskap der ungdommer får bli mer kjent med Gud, gudstjenesten og kirken vår.

Revelation er ungdomsarbeidets store happening og skjer én gang i måneden, fredag kl 19:00. Det er en gudstjeneste med lovsang, preken, bønn og nattverd. Etter gudstjenesten er det bønnevandring, før vi igjen samles til kirkekaffe, underholdning og sosialt.

Du er velkommen!