Informasjon

Lura kirke ligger midt i Lura bydel, like ved Rundeskogen. De tre tårn er et fint hovedpunkt, og man kan komme kjørende både fra Bedriftsveien og Stavangerveien. Menigheten har pr. januar 2021 5229 medlemmer og det er stor aktivitet i kirken! Hver søndag feires det gudstjeneste, som oftest med nattverd. Gudstjenesten er menighetens møtepunkt og her samles både store og små. Ofte er det også søndagsskole for de minste. Les mer om gudstjenesten her.

Lura er en menighet preget av tro, tilhørighet og tjeneste. Jesus Kristus, død og oppstanden, er vår store oppdragsgiver. Sammen er vi med på å løfte troen på den store seierherren Jesus Kristus inn i vår bydel. Dette er en oppgave vi må stå sammen om; det er en arv vi har fått – og som vi skal gi videre til nye. Guds rike er allerede nå, men ennå ikke – også her på Lura. La oss tale vel om hverandre og til hverandre – mens vi har hverandre. Måtte enda flere ta del og finne sin naturlige plass i fellesskapet vårt!   

Bilde fra ungdomsklubben relation

Menigheten har flere tilbud får barn og unge! Det drives en variert trosopplæring for barn mellom 0 og 18 år. Vi har også faste aktiviteter som speider, klubb (kjellaren) og SLUSH-kurs. Les mer her. Ungdomsarbeidet vårt er stort, det fort 60 unike ungdommer innom kirken hver uke. Sammen med ungdomsprest Simon Wallem Dahl, arrangerer ungdommene flere kjekke ting for ungdomsskolealder og oppover. Vi har ungdomsklubb hver fredag, relation, ungdomsgudstjenester, Revelation, én gang i måneden og samles eller til husfellesskap, lokalsamlinger, leir eller ledertreningskurs. Sjekk ut siden vår for mer info!

Vi har også flere kjekke aktiviteter og grupper for voksne. Så godt som hver onsdag samles en gjeng i kirkestuen på sjømannskirken. Her får man vafler og en god prat. Lura kirkekor har totalt 37 medlemmer og møtes noen tirsdagskvelder i halvåret til øvelser. I løpet av året synger de på gudstjenester og har også egne konserter. Ellers har vi også Kirkeringer, Mannsgruppe, Husfellesskap, Strikke- og snakkekafe og Mandagstreff. Du kan lese mer om dette her.

Lura kirke er en arbeidskirke som ble tegnet av Ingeborg og Knut Hoem og vigslet i 1987. Kirken har for det meste teglstein i fasaden, men takkonstruksjonen er av tre. Kirken har 320 sitteplasser.

Kirkerommet er vifteformet og (utenom teglveggene) preget av trehvitt. Det gjelder søyler og stoler samt alter, alterring, prekestol, et krusifiks mm. Døpefonten er av kleberstein. Altertavlen fra 1988 er laget av Gunnar Torvund. Kirkeleksikonet beskriver motivet som «Den umulige trappen m/krusifiks + andre enkeltsymb.»

Det er ikke gravlund ved kirken.

Kirkerommet
Prekestol: Knut Hoem (1987)
Døpefont: Knut Hoem (1987)
Alter: Gunnar Torvund (1988)
Orgel: Jehmlich Orgelbau (1988)

Velkommen til oss!