Kirkelige handlinger

Aldri alene. Alltid elsket. Hele livet. 

Disse tre, korte setningene dekker alle våre kirkelige handlinger. Slik vi som kirke tror at Gud er både Skaperen – Frelseren og Livgiveren. Gud gir oss alle en himmel over livet. Uansett alder. Uansett evner og anlegg. Noen tror at de vet. I kirken vet vi at vi tror… Det dreier seg om å være trygg i Guds hender. 

Dåpen – inngangsporten til det kristne fellesskapet

Den kristne dåp er like gammel som kirken selv. Vår Herre Jesus ga sine etterfølgere beskjed om å døpe og lære – og det gjaldt alle folkeslag. Dåpen er ett av vår kirkes to sakramenter. Den er en hellig handling, som på en synlig måte viser oss Guds usynlige kjærlighet.  Selve dåpshandlingen har tradisjonelt vært utført ved full neddykking, ned og så opp igjen. Man er «død og oppstanden med Kristus». I vår kirke har vi lenge nøyd oss med tre håndfuller vann, i Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn.

Barnedåpen er den vanligste form for dåp i vår kirke. Da er det barnets foreldre/foresatte som melder barnet til dåp. Et par uker før avholdes dåpssamtale ved den lokale presten.

Den som bærer barnet, blir spurt om navnet på barnet og om de ønsker at han eller hun skal døpes. Er man fylt 15 år og ikke døpt som barn, kan man selv bestemme om man ønsker å bli døpt. Da svarer man selv på de spørsmål som blir stilt ved døpefonten.

I Sandnes har vi felles portal for dåp. Følg denne linken: Dåp eller ring 51 97 47 70 til Sandnes kirkelige fellesråd.
Skulle du ha spørsmål eller ønsker å snakke om dåp med Lura menighet kan sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker kontaktes.

– Lura kirke har gode lokaler til dåpsselskap.  Trenger dere dette, kan vi tilby det til en spesialpris for dåpsfeiring.
– Om dere skulle trenge å låne dåpskjole, har vi en her i kirken som dere kan få låne (gratis).

Vigsel – feiring av kjærligheten

Å holde bryllup er både å bekrefte og feire kjærligheten mellom to som sier ja til å leve i et livslangt forhold med hverandre. Seremonien kan være helt enkel – eller med orgelbrus og flere solistinnslag. Uansett er det viktigste at man svarer ja til hverandre og lover å elske og være trofast mot den andre. Der ligger selve vigselen, den juridiske delen, som presten utfører på vegne av myndighetene. Så kneler brudeparet ved alterringen, og de blir bedt for. Dette er den kirkelige velsignelsen. Siden 2017 tilbyr kirken vigsel også til likekjønnede par. 

I Sandnes har vi felles portal for vigsel. Følg denne linken: Bryllup eller ring 51 97 47 70 til Sandnes kirkelige fellesråd.
Skulle du ha spørsmål eller ønsker å snakke om vigsel med Lura menighet kan sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker kontaktes.

Gravferd – avskjed i håp om et gjensyn

Det kan være vondt å miste et menneske som vi var glade i og som betydde så mye for oss. Samtidig er seremonien med på hjelpe oss til å leve i troen og håpet om at siste ord ikke er sagt. At Gud er sterkere enn alt annet – også døden. Vi får hjelp og oppmuntring til å se framover. For uansett om vår tro er sterk eller svak, forteller Bibelen oss at Gud elsker oss og vil gi oss framtid og håp. Det har vår Herre Jesus vist oss – i sitt liv, død og oppstandelse.

I Sandnes har vi felles portal for gravferd. Følg denne linken: Gravferd eller ring 51 97 47 70 til Sandnes kirkelige fellesråd.
Skulle du ha spørsmål eller ønsker å snakke om gravferd med Lura menighet kan sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker kontaktes.