Øyvind Skjefrås Alsaker

Sokneprest

Kontakt:

E-post: oa753@kirken.no

Telefon: 416 80 412