Misjonsprosjekt

Lura menighet samler inn penger til misjonsalliansen sitt prosjekt på Filippinene. Arbeidet deres er avhengige av støttespillere og menigheter for å kunne drive med det viktige arbeidet. Vi samler inn offer på gudstjenestene til prosjektet. Du kan også gi en gave her via Vipps nummer 653855

Filippinene er en øystat og republikk i Stillehavet med 7641 øyer. Landet er litt mindre enn Norge og ligger i et av verdens mest ustabile område hvor det ofte kan inntreffe vulkanutbrudd, jordskjelv og tyfoner. Filippinene er et jordbruksland med en befolkning på ca 100 millioner. Nesten halvparten av Filippinenes befolkning er under 10 år, og mange barn slutter tidlig på skolen. 

Misjonsalliansen jobber flere steder på Filippinene. Arbeidet startet i Manila i 1976 med støtte til utdanning og helsetilbud for barn og ungdom. I 2016 åpnet Misjonsalliansen et landkontor på Filippinene, noe som betyr at de nå jobber gjennom mange lokale partnere.

Misjonsalliansen har bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro i snart 120 år. Organisasjonen har prosjekter i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Fokuset på arbeidet er samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og mobilisering for rettferdighet. 

Les gjerne mer på misjonsalliansen sine nettsider.

Se film fra arbeidet til misjonsalliansen på Filippinene!