Frivillig tjeneste

Frivillig medarbeider eller frivillig tjeneste er en og samme sak. Bibelen bruker ordet “tjeneste” når det gjelder oppgaver i menigheten. I 1. Peter 4, 10 står det:

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde

1. Peter 4, 10

Vi er alle utrustet med forskjellige evner og ting vi er gode til eller liker. La det komme til uttrykk i menigheten ved å bli med i en tjeneste, en tjeneste for Guds rike.

Menigheten er et felleskap som i større og større grad baseres på frivillig tjeneste for å dekke alle satsningsområdene vi ønsker å ha. Uten frivillige hadde ikke dette vært mulig.

Frivilling tjeneste er ikke noe du gjør for å være grei med presten. Det er noe du gjør for Gud og deg selv.

– Du handler på Guds ord
– Du blir lettere kjent med menigheten og de andre som går der
– Du blir del av noe meningsfylt

Frivillig tjeneste gir mer enn det koster, bli med, så får du se

Torgrim Bødalen, daglig leder

Tjenesteområder:

Gudstjenesten:

– Kirkevert
– Nattverdsmedhjelper
– Dåpsvert
– Klokker
– Skjerm
– Kirketjener
– Teknikker
– Kirkekaffe

Andre aktiviteter:

– Barne- og ungdomsaktiviteter
– Søndagskolen
– Familiearbeid
– Konfirmant
– Voksengrupper
– Diakonalt arbeid
– Sjømannskirka
– Trosopplæring
– Menighetsblad

Ta kontakt med daglig leder eller noen andre i staben så finner vi en tjeneste som passer for deg!

Daglig Leder: Torgrim Bødalen, 982 56 877