INFORMAL

17. mars starter vi et nytt gudstjenestetilbud i Lura menighet! Dette tilbudet kaller vi for INFORMAL og er altså en mer uformell gudstjeneste for deg mellom 18 og 30 år. Her blir det lovsang, preken og ikke minst blir det åpen kafé og kaffebar etter gudstjenesten! Dette tilbudet håper vi at kan dekke et behov både for unge voksne her på Lura, men også i hele Sandnes og Nord-Jæren om et gudstjenestefellesskap for denne gruppen rotfesta i Den norske kirke.