Ressursgruppe!

Det er med stor glede og entusiasme jeg kan fortelle at vi har fått samlet en god del personer som aktivt ønsker å bidra med forskjellige gjøremål her i Lura kirke. Vi har valgt å kalle gruppa for «Ressursgruppa»

Denne gruppa bidrar der vi trenger en ekstra innsats for at vi skal kunne gjennomføre de aktivitetene vi har på programmet. Noen eksempler er:

  • Bevertning og tilrettelegging under våre KAOS-kirke gudstjenester
  • Kafedrift og vertskap på basaren
  • Dugnad både inne og ute
  • Vaktmestertjenester
  • Julegrantenning
  • Kirkekaffe ved større arrangementer

Pr. i dag teller gruppen 18 personer. Alle er hjertelig velkomne til å våre med. Dette er en fin måte å bli kjent med menigheten og de andre medlemmene.

Ønsker du å være med eller har spørsmål så ta kontakt med Rune Anda som er koordinator eller daglig leder Torgrim Bødalen.

Rune Anda
Mobil 488 42 377

Torgrim Bødalen
Mobil 982 56 877

 

kirkekaffe