Påskens budskap

Det nærmer påske, men hva er påskens budskap?

Høytiden feires til minne om Jesus Kristus siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse som ifølge evangeliene i Bibelen fant sted under den jødiske påskefeiringen pesach i Jerusalem. Forut for påsken markeres fastetiden og den stille uke, og etter påskesøndag kommer påsketiden, som varer fram til pinse.

Påskeevangeliet

Påsken starter med palmesøndag, dagen hvor Jesus rir inn i Jerusalem på et esel.

Her finner du bibeltekstene for hele påsken:

Palmesøndag (Gudstjeneste kl. 11.00)

Palmesøndagens tekster tar oss inn i den oppløftede stemningen i Jerusalem. Deretter skifter stemningen – og vi følger Jesus i hans fortvilelse, smerte og lidelse. Palmesøndagens tekster er Joh 12,12-19.

 

Skjærtorsdag (Kveldsgudstjeneste kl. 20.00)

Skjærtorsdag er kvelden før Jesus blir korsfestet. Da spiser han sitt siste måltid, påskemåltidet, sammen med disiplene sine. Skjærtorsdagens tekster er Matt 26,17-30.

 

Langfredag (Pasjonsmesse kl. 11.00)

Langfredag har fått sitt navn fordi det er dagen da Jesus blir pint og dør på korset. Derfor er dagen lang og sorgtung. Men det er også en dag for håp og glede, noe det engelske navnet «Good Friday» vitner om. Langfredagens tekster finner du i Matt 26,30-27,50.

 

Første påskedag (Høytidsgudstjeneste kl. 11.00)

Første påskedag er den viktigste dagen i den kristne kirke. Jesus er stått opp fra de døde. Påskedagens tekster leser du i Luk 24,1-9.

 

2. påskedag

Denne dagen feires til minne om at den oppstandne Jesus viser seg for disiplene.

 

Uavhengig av hvilke planer du har for påsken oppforder jeg deg til å lese de overnevnte tekster. Ta vare på deg selv og dine nærmeste. Ønsker alle en velsignet påskehøytid.

 

Torgrim Bødalen – Daglig leder