Den gule uke

I den gule uka i fastetiden er det årets ettåring i kirka, Maria som har ukens andakt. Tema for den gule uka er rettferdighet.
På grunn av vinterferien er det dessverre ikke gudstjeneste på søndag.
Vi i staben ønsker dere alle en god vinterferieuke!

Ettåring, Maria Skretting står for ukens andakt. En av ungdommene våre, Anne Skretting leser ukens bønn og tenner regnbuelyset. Ungdomsprest Simon Wallem Dahl avslutter med velsignelsen. Film/lyd/redigering: Simon og Maria.