Søndagsskolen åpner

På søndag kan vi endelig åpne søndagsskolen i kirken igjen. Av hensyn til smittevern må vi holde gudstjenesten og søndagsskolen adskilt. Vi bruker derfor inngangen i kjelleren til søndagsskolen. Foreløpig planlegger vi for søndagsskole 14. mars, 21. mars og 18. april. Vi starter kl. 11.00.

Alle deltakere registreres.

Følg med for mer info.