Utsatte konfirmasjoner

Da har kirkeverge og prost i Sandnes bestemt, slik det er blitt bestemt de fleste andre steder, at årets konfirmasjoner blir utsatt til høsten. Dette for at det skal være mer sannsynlig at vi får gjennomført konfirmasjonene som normalt.

Lura menighet følger dette og det vil bli konfirmasjoner i Lura kirke lørdag 11. september og søndag 12. september. Konfirmasjonene i kirkene i Sandnes har blitt spredt utover helgene i slutten av august og første halvdel av september med tanke på utleiesteder og slekter der det er flere konfirmanter.

Vi regner med at til høsten er vi noenlunde tilbake til normalen i samfunnet da vi kan anta at store deler av befolkningen er vaksinert. Da vil det være færre restriksjoner om hvor mange vi kan være i kirkerommet. Likevel ønsker vi å ta høyde for at det kan bli en begrensning på 200 personer eller at 1 meters regelen fremdeles eksisterer. Mer informasjon vil komme etterhvert!