Endelig gudstjeneste!

Nå kan vi endelig feire gudstjeneste igjen! Kommende søndag 28. februar er det gudstjeneste med nattverd ved vikarprest Fartein Valen-Sendstad og kantor Viggo Fagerjord. Men vi tjuvstarter allerede onsdag kveld (24.02) kl 20.00 med fastegudstjeneste med nattverd. Sokneprest Øyvind leder gudstjenesten.

I følge de nye smittevernreglene kan vi samle 100 deltakere til gudstjeneste. Pga at vi ønsker at menigheten er med og synger under gudstjenesten må vi holde to meter mellom hver husstand/kohort, dette reduserer antall deltakere noe. Alle som kommer på gudstjenester bes registrere seg ved ankomst. Deltakerlistene slettes etter 14 dager. De nye reglene åpner for at vi kan feire dåp og nattverd tilnærmet som normalt, men at man ellers må holde seg på sin anviste plass i kirkerommet under hele gudstjenesten.

Uken som kommer er det vinterferie med liten aktivitet i kirken, men det er bønnesamling i kirkestuen mandag klokka 09.00. Det blir ingen Gudstjeneste 7. mars. Uken deretter (8. – 14. mars) har vi følgende arrangementer:

  • Bønnesamling mandag klokka 09.00 – 10.00
  • Speidermøte tirsdag klokka 17.30 – 19.30
  • Babysang og byggeklossen onsdag klokka 09.30 – 13.00
  • Konfirmantsamling onsdag klokka 15.00 – 17.00
  • Kveldsgudstjeneste med nattverd onsdag klokka 20.00 – 20.30
  • Relation fredag klokka 20.00 – 23.30
  • Gudstjeneste med nattverd søndag klokka 11.00 – 12.00
  • Årsmøte søndag klokka 12.00 – 13.30

Søndag 14. mars klokka 12.00 blir det årsmøte. I år blir det gjennomført i kirkerommet rett etter gudstjenesten. Av smittevernhensyn bes alle som skal delta på årsmøte bli sittende på sine plasser. Alle er hjertelig velkommen.