Siste koronanytt

Da har vi fått nye retningslinjer som medfører at vi dessverre må stramme inn på antall personer som kan være tilstede på våre aktiviteter.

  • Gudstjenester maks 50 personer (Påmelding i julehøytiden via lurakirke.no/jul) Julaften er nå fulltegnet
  • Andre arrangementer uten faste tilviste plasser maks 20 personer
  • Påbud om bruk av munnbind

Vi ser oss også nødt til å avlyse åpen kirke – Sjømannskirka inntil disse tiltakene lettes på

Skulle det være noen spørsmål kan daglig leder Torgrim kontaktes