Opprusting av uteområdet!

Menighetsrådet har en tid jobbet med å finne en måte vi kan ruste opp uteområdet bak kirken. Vi har nå fått 95 000 i støtte fra Norems-legat som gjør at vi snart kan gå i gang med arbeidet. Vi skal også få laget en sittegruppe utenfor kirkestuen med støtte fra kirkevergen og evt. andre midler for å fullføre prosjektet.