Basar lørdag

Siste hånd på verket for å gjøre klar til basar lørdag 23. oktober klokka 14. Mange flotte premier, mat, drikke og god drøs. Alle er hjertelig velkommen.

Onsdag kommer det elever fra Øksnevad vgs sin ungdomsbedrift og skal rydde i busker og kratt slik at vi ikke gror helt inne

I kveld er det Revelation ungdomsgudstjeneste. Vær med å be for dette arbeidet.