Nytt menighetsblad!

I disse dager kommer menighetsbladet i postkasser rundt på Lura. I denne utgaven kan du lese mer om blant annet vår nye messehagel, som er laget av Else Marie Lunde, og om tilbudet “Sykevakten” som kirkene i Sandnes samarbeider om. Her finner du også oversikt over årets konfirmanter i Lura.

Får du ikke bladet i postkassen, finner du det i gangen i kirken, eller så kan du gjerne ta kontakt med kirkekontoret. Du kan også lese dette og tidligere utgaver her!

God lesning!