Gudstjenester på NRK

Dette året vil flere av gudstjenestene i Lura kirke sendes direkte på NRK! På våren vil gudstjenestene sendes på radio på NRK P1 og på høsten vil noen også være tilgjengelige på TV i tillegg til på radio. Første gudstjeneste ut er nå på søndag, fastelavnssøndag, 27. februar. Denne søndagen er det sokneprest, Øyvind som leder gudstjenesten sammen med kantor Viggo Fagerjord. Med i gudstjenesten er også Lura kirkekor og Heidi Kvelvane på saksofon.

Gudstjenesten blir som en “vanlig” gudstjeneste med dåp, men det er flott om vi møter opp litt tidlig til gudstjenesten.

Vi håper at mange tar turen til kirken denne søndagen og bidrar til at dette blir en flott gudstjeneste sammen med alle som hører på gjennom radioen.

Vel møtt til gudstjeneste på søndag!