LysVåken

Til alle som går på 7. trinn!

Har du lyst til å være med på noe spennende? Vil du være med på LysVåken?

Over hele landet er det mange 7. klassinger som feirer LysVåken i adventstiden.

Natt til 2. søndag i advent, altså lørdag 4. desember til søndag 5. desember kan du bli med på å sove i kirken vår. Vi samles lørdag 4. desember kl. 14.00.

Da skal vi bli kjent med hverandre, ha aktiviteter, være kreative, lage gudstjeneste, utforske kirken, spise god mat, og sist, men ikke minst, SOVE over i kirken.

På søndag spiser vi frokost sammen, før vi gjør oss klar til gudstjenesten.

Når denne begynner kl. 11.00, skal vi være med og delta med det vi har øvd på. 

Foreldre og søsken++ ønskes hjertelig velkommen til å bli med på LysVåken gudstjenesten!

Det er menighetens diakonale gudstjeneste der vi er lys våken for andre.

Snakk med de voksne hjemme, og be dem melde deg på senest søndag 28. november.