Kirkenytt

Det endelige resultatet fra basaren er nå klart. Det blei totalt samlet inn kr. 140990,- Verdien av gevinster og bevertning anslås til ca. 40000,- som i all hovedsak er gitt som gaver. Bokførte utgifter er kr. 6683,- som gir et resultat på kr. 134307,- Det er vi er meget fornøyd med. Beløpet er av stor betydning og er med på å dekke deler av lønnen til vår ungdomsprest Simon. Igjen takker vi alle som på hver sin måte har vært med å bidra. Sammen er dere med på å fremme Guds rike blant barn og unge her på Lura. 

Spredt utover hele 2022 kommer NRK til oss på 6-7 gudstjenester for å direkte overføre disse til radio og noen til TV. Enkelte av gudstjenestene vil bli vist på NRK2 via fjernstyrte bevegelige kameraer. Gudstjenestene vil gå som normalt og NRKs tilstedeværelse vil i liten grad påvirke oss og gudstjenestens gang.

Som tidligere annonsert så har vi invitert til menighetsfest tirsdag 23. november. Det er mange som allerede har meldt seg på men vi har god plass til flere. Håper og ser fram til å treffe deg der. Du kan lese mer og melde deg på via denne linken. https://lurakirke.no/menighetsfest/

Du kan også melde deg på ved å kontakte Torgrim på telefon 98256877 eller tb473@kirken.no