Lettelse i smitteverntiltak

Endelig nærmer vi oss “normalen” igjen. her er kort oppsummert det som gjelder for oss i Lura kirke.

Fritidsaktiviteter for personer i alle aldre:

  • Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter oppheves. Det betyr at fritidsaktiviteter for personer i alle aldre kan gjennomføres som normalt uten gruppeinndeling.
  • Den generelle anbefalingen om 1 meter avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

Arrangementer:

  • Antall: På både private og offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning.
  • Registrering: Krav om registrering av gjester/deltakere på arrangementer oppheves.
  • Avstand:
    • På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
    • På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
  • Munnbind: Det er krav om munnbind når man ikke kan holde en meters avstand. Krav om munnbind gjelder ikke når en sitter på fast tilvist plass selv om avstanden er kortere, men må vurderes av den enkelte deltaker.