Høstrapport 2023 Filippinene

Høstkampanje for Filippinene

Misjonsalliansens høstkampanje går i år til et av prosjektene på Filippinene – et prosjekt rettet mot familier som jobber under svært vanskelige forhold på flaskefabrikker. Med støtte fra givere som dere kan vi bidra til helsehjelp og skolegang for barna og bedre arbeidsforhold for de voksne. I den vedlagte rapporten kan dere lese mer om forholdene ved flaskefabrikkene og hvordan Misjonsalliansen sammen med lokal partner jobber i dette prosjektet. Artikler og filmer ligger også tilgjengelig på Misjonsalliansen

Høstrapport 2023 Filippinene