Basar

28. oktober hadde vi tradisjon tro basar i Lura kirke. Vi hadde rigget til kirkerommet med 30 bord og 240 stoler. Det var tilnærmet fullt!, noe vi er utrolig glade for.
Lura kirkes barnekor deltok til stor begeistring. Det er mange som har vært med å bidra med gevinster og salg av lodd, takk til dere alle. Det lokale nærignslivet har også i år bidratt med flotte gevinster. Mange takk!
Kaffeen bognet med alle slags godsaker, noe for en hver smak. Takk til alle dere som har bakt og gjort klar mat til oss andre. Totalt fikk vi inn 157 870,- minus utgifter på 8 156,- gir ett resultat på kr. 149 714,- Dette er ny rekord! Et godt bidrag til drift av barnekoret og andre aktiviteter vi har for barn og unge her i kirka, så mange takk!