Våren nærmer seg

Da er vinterferien over for denne gang. Håper alle har hatt noen gode og avslappende dager. Vi i staben er vi glade for at vi igjen kan samles til gudstjeneste og vi har god plass til at vi trygt kan samles. For barn og unge klarer vi å gjennomføre de fleste aktiviteter utenom Kjellaren. Der har vi valgt å vente til smitten er mer under kontroll. Det samme gjelder for Sjømannskirka og forskjellige foreninger og aktiviteter for voksne. Så vi ser med lengsel fram til at vaksineringen er på plass og vi derav kan øke aktiviteten opp mot normalt nivå igjen.

Årets første utgave av menighetsbladet er i trykken og vil bli delt ut før påske.

Rett etter gudstjenesten kommende søndag avholder vi årsmøtet. Alle er hjertelig velkommen.