Smittevernregler Lura kirke

Fra og med torsdag 9. desember og 4 uker framover vil vi måtte gjeninnføre smitteverntiltak på våre arrangementer for voksne over 20 år. Det meste går som før, men vi gjeninnfører registrering av alle tilstedeværende. Det blir maks 50!personer på faste tilviste plasser. Det skal være 1 ledig stol mellom hver husstand. Deltakere fra samme husstand og tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det er påbud om bruk av munnbind. Du vil få en fast tilvist stol i kirkerommet. Du er velkommen til å motta nattverd eller gjøre andre ærend, men husk å sette deg tilbake samme sted. Arrangementer ellers i kirken uten faste tilviste plasser har en begrensning på 20 personer forutsatt at en klarer å holde 1 meter avstand til andre husstander.

Når det gjelder gudstjenester juledagene vil det være påmelding via lurakirke.no/jul/

Dette har vi fått til tidligere. Same procedure as last year. Da ønsker jeg alle en smittefri advent og julehøytid.