Skjærtorsdag

I dag er det skjærtorsdag og vi leser sammen ifra Johannes 13. Jesus vasker disiplenes føtter, og lærer oss at vi skal også tjene hverandre.