Jan Stokka

Vaktmester/kirketjener

Kontakt:

E-post: js775@kirken.no

Telefon: 458 83 682